Үйлчилгээний нөхцөл

1. Ерөнхий зүйл

  1.  Вэб сайт дээрхи текст, видео, зураг, файл гэх мэт контентуудыг saikhanmedee.com нь хариуцдаг.
  2.  Вэб сайт дээрх мэдээ мэдээлэлийг зөвшөөрөлгүй авсан тохиолдол хуулийн дагуу арга хэмжээ авна.
  3.  Вэб сайт дээрх контентийг цааш нь тараах, арилжаалах зэрэг нь гэмт хэрэг тооцогдох учир анхаараарай.
  4.  Сайтын нийтлэл дээрх сэтгэгдэлд бие биенээ хараан доромжилсон утга бүхий сэтгэгдэл бичихгүй байхыг хүсье. Уг зүйлд манай байгууллага ямарваа нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.

 2. Санал гомдол шийдвэрлэх

Вэб сайт дээрх нийтлэгдсэн контент нийтэд тохиромжгүй байвал санал гомдолыг хүлээн авч залруулга хийх бүрэн эрхтэй.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.